Lai fotografēšanās ar Foto Kasti būtu jautrāka, esam sagatavojuši briļļu kolekciju.

Ja savā pasākumā vēlaties, lai kopā ar foto kasti būtu arī šī briļļu kolekcija, tad rezervējot foto kasti obligāti piesakiet, ka vēlaties arī brilles.

Lai jautra visiem bildēšanās,

Tava Foto kaste “Esi Pats”